# عکس

برادرم!

     spider man     بتمن!!     اون آدمه که از هلیکوپتر آویزونه رو ببینیــــــن!!     اینم حسین فهمیده است که رفته زیر تانک!!!
/ 15 نظر / 10 بازدید