# دست_نوشته

شب

توی این شبِ مسخره چی بهتر از خوردنِ یه فنجون یاسمن با یه بیسکوییتِ پرتقالیه؟
/ 10 نظر / 4 بازدید