گذر

شور وحال کودکی , برنگــــــردد؛ دریغــا...

/ 5 نظر / 19 بازدید
پــــــگـــــــــاه

لایـک...[افسوس] [نیشخند]

الهام

روز و شب دعای من بوده با خدای من کز کرم کند حاجتم روا آنچه مانده از عمر من بجا گیرد و پس دهد به من دمی مستی کودکانه مرا .....[گریه]

من با این سن وسالم بچم تو حسرت چیو می خوری؟ تا هروقت که خواستی بچه بمون.

مهندس :دال

[افسوس] اما مگه الان بده؟! پس یعنی این شعاره که همه میگن دوران ِ دبیرستان ، دانشگاه [تحصیل] بهترین دوران ِ زندگیه ؟ [رویا] لایک نظر ِ پایینی [نیشخند]

من منم

اااااااااااااااااااااه [گریه] [گریه]