منو بزنید

منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید
منو بزنید مادرمو نزنید

/ 36 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فهــــــــیمه

بعد این که بعضیا با همین آهنگا زار زار گریه میکنن

نویسنده وتصویرگر :-)

باز هم این به تفاوت ما در تعریف آزادی بیان برمی گرده ، و الا جدا گیر دادنی در کار نیست :-)

زیگما اف

این فهیمه کیه؟ الان این موضوع مهم تریه. :؟

مائده

چه شعر پر مفهومی! خیلی حرف توش داره.

مائده

چه شعر پر مفهومی! خیلی حرف توش داره.

فهــــــــیمه

نمیتونم نظر بدم انگار

روانی

آخ آره من هم شنیدم از اینا...روانی کننده‌س!

نگین

:-؟ فک کنم یک سری اشتبا فک کردن یا من :-؟ آهنگ بود ، یا نوحه و اینا ؟

نگین

هوم راس میگی نه زیاد ! :د

زر زیادی می زنی تو شعورت به درک مقام فاطمه زهرا نمیرسه هنر کنی لیریک مریم حیدزاده مور مور به جاییت میندازه