دین و دینی

سوال امتحان دینی ترم اول:

آیه ی شریفه ی "والّذین..." به چه کسانی اشاره دارد؟

 

خنثی

/ 4 نظر / 5 بازدید
الهام

دروغ می گی ...........[تعجب]