مصائب قالب (2)

آقا من پدرم دراومد ولی بالاخره این قالب رو تونستم بذارم !! نیشخنداوه

 

×ویرایش: دوباره قبلی رو گذاشتم خنده

/ 5 نظر / 5 بازدید
نرگس

[نیشخند][قلب]

ساغر(name!!!)

قالب قبلی با حال تر بودا...!!![نیشخند]

ساغر(name!!!)

اینم خوبه...! ولی اون یکی جالبتر بود!!![نیشخند]

الهام

عزیزمی [پلک]نابرده رنج گنج پنج شش هفت .......[ماچ]

پگاه

من رو از توي لينک ها بردار لطفا... نخواهم نوشت.