بازی

بازی را عوض می کنی
و خود را از طنابی می آویزی
که سال ها پیش بر آن تاب خورده ای

ما تکرار تکه های همیم

مثل تو پسرم که تاب می خوری
مثل من
که تو را تاب می دهم
تا طناب را فراموش کنم.

 

 

گروس عبدالملکیان

/ 5 نظر / 3 بازدید
نرگس

اِ ! امضای من ![نیشخند] البته اسمش گروش نیس گروسه !:-"

الهام

[ساکت]

الهام

نپرس ......................

نرگس

یکی دو روز پیش ![نیشخند]