هرون رایان, خبرنگار

"

آتنا ایستاد و به اطرافش نگاه کرد:

«چرا همین طور ایستاده اید؟ »

صدای  پرحجب زن بازیگری بلند شد:« به نظرم می رسد... این کار کمی مسخره است. ما هماهنگی را یاد می  گیریم, نه بر عکسش را.»

«اما کاری را که می گویم بکنید. به توجیه فکری نیاز دارید؟ باشد: تغییرات تنها هنگامی رخ می دهد که همه چیز را بر عکس, کاملاً برعکس عادتمان انجام دهیم

"

 

پائلو کوئلیو

کتاب ساحره ی پورتوبلو, بخش "هرون رایان, خبرنگار"

ترجمه: آرش حجازی

/ 3 نظر / 34 بازدید
po0ya

گذاره ی "نسبتا یک طرفه صادق" یه . ممکنه کاری برعکس عادتمون انجام ندیم اما تغییر حاصل شه .

[متفکر]

استاد... !

این همیشه درست نیست ,تغییرات خودشان هم حاصل میشوند ... !