رفقا !

تا قبلش همه:

"نه تحریمه ! "

" نه این اینجور!!"

"نه اون اون جور !"

 

وقتش که رسید همشون یادشون رفت ! حتی اون ! خنثی خنثی

+ جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه