هوا

وقتایی که میرم کلاس زبان, دقیقاً یاد این میفتم:

 

هوائه داریم؟ نیشخند

+ سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه ؛ عکس