اوژنی گرانده

این خیابان های کثیف

این خیابان های آبی-خاکستری

این نگاه های یخ زده

آدم هایی که مشغول مردنشان هستند

و کتاب هایی که سیمی کردنشان نیم ساعت طول میکشد.

اگر جوجه تیغی ها به خودشان زنجیر آویزان نمیکردند

و تو روی تفکرات من وایتکس نمی ریختی

خیابان ها کثیف نمیشد

و من معنی اوژنی گرانده را میفهمیدم!

 

دست نوشته ی خودم

+ سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: دست نوشته