سفر قلب

"...

بعضی می گویند من زیاد فکر می کنم, بعضی هم معتقدند به اندازه ی کافی فکر نمیکنم, اما شاید اشکالم این است که به چیز هایی که باید فکر نمیکنم. هیچ وقت با خودت مشورت نکن و بی دلیل از خانه ات خارج نشو. هیچ وقت تلفن نخر. نه آنقدر زیاد داشته باش که ندانی چه کنی و  نه آنقدر کم که بمانی چه کنی.

...

"

 

داستان "سفر قلب", جیسون براون

+ یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت