زندگیِ صفر و یکی

واقعاً سر کلاس عربی نشستن عذاب آوره!! کلافه باید یاد بگیریم هر کدوم از اعداد رو که میخوایم توی جمله بیاریم از چه قواعدی باید استفاده کنیم! 1 و2 واسه خودشون قاعده ی جدا, 3 تا 10 یه قاعده ی دیگه, 10 تا 100 یکی دیگه, اه! کلافه

- - - - - - - - - - - - - - - - -

کوییز های ریاضی نیشخند صفر و یکی! نیشخند یا صفر میشی یا یک. نیشخند

- - - - - - - - - - - - - - - - -

کارگاه!! بغل

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4 شنبه میخوان ببرنمون اردو! بعد از قرن ها نیشخند

من فکر نمیکنم از اول سال 4 تا 4شنبه مدرسه رفته باشیم!! خب این مسئولین گرامی که اردو رو میندازن 4 شنبه, نمیگن معلم بدبختی که 4 شنبه ها کلاس داره با این همه تعطیلی که به 4 شنبه ها خورده چه جوری باید تا آخر سال درسو تموم کنه؟  منتظر

 

+ یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: روزانه