(بدون عنوان)

صدای قلب نیست

صدای پای توست

که شب ها در سینه ام می دوی

کافیست خسته شوی

کافیست بایستی...

 

"گروس عبدالملکیان"

+ سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت