اگر

فرض کنیم x و y، هر کدام یک جناح/حزب/عقیده باشند، به طوری که تفکرات x در تقابل باشد با تفکرات y

آنگاه بد بخت ترین افراد کسانی هستند که در جناح/حزب/عقیده ای میانه رو و بین x و y  قرار داشته باشند، چون هم از x تو سری میخورند و هم از y.

+ دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
ديدگاه
تگ ها: مینیمال ؛ دست نوشته