مُردیم ما, به قرعان.

من و پارمیس و کوثر و صبا

امروز

از خنده مُردیم.

+ سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
ديدگاه
تگ ها: مینیمال ؛ روزانه