دست ها و پا ها وقتی اینجورین

این همه دست و پا زدن توی این زندگی های مسخره...

برای چی واقعاً ؟

+ چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه