استیو

اینو پریروز یکی از بچه ها به خاطرِ فوت استیو جابز با یه نخِ دراز آویزون کرده بود گردنش!! خنده

+ دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه ؛ عکس