مرگ

وقتی کسی می میرد، یعنی دیگر نمی شود بهش تلفن زد. یعنی دیگر نمی شود ازش معذرت خواست یا سرش داد زد. آدمی که مرده، ماجرایش تمام می شود.

+ پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه ؛ رو نوشت ؛ مینیمال