مسخره

امروز رفتم مدرسه,

مدرسه همون بود, با یه مشتِ اولای جدید.
مدرسه هیچ فرقی با سالِ پیش نداشت. دقیقاً به مسخرگی و بی مزگی پارسال بود,
با همون آدمای پارسال, معلمای پارسال. فقط کلاسمون یه ساعت داشت, یه ساعتِ خوابیده.

دوست نداشتم اصلاً.
اصلاً.

+ یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه ؛ دست نوشته