تابستونِ تخت

(صرفِ نظر از اون جعبه ی سیگارِ توی عکس, )

این تابستون خیلی از مواقع تختم چنین وضعی داشت...

 

تابستونِ بعدی رو دوست ندارم.

+ جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
ديدگاه
تگ ها: روزانه ؛ عکس