تصویر

چشم ها ابر آلود

دست ها جنگل پوکی که از آن خیزد دود

و دهان ها همگی جای کلید

و دهان ها همگی جای کلیدی مفقود...

 

"سیاوش کسرایی"

+ سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
ديدگاه
تگ ها: رو نوشت